Garanti Politikamız

GARANTİ POLİTİKAMIZ

Esis ürünlerinin garantisi için 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Firmamız tarafından üretilen cihazların standart garanti süresi fatura kesim tarihinden itibaren başlar ve üretim ve malzeme hatalarına karşı 24 (yirmi dört) ay garanti kapsamındadır. Ek garanti talepleri için? Firmamız ile irtibata geçilebilir. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, Garanti kapsamına giren koşullarda onarımı sağlanır.

Garanti aşağıdaki koşullarda geçerli değildir.
·             Cihazların kılavuz ve talimatlarda belirtilen çalışma koşulları içinde montajı yapılmamış
·             Cihaza yetkili servis dışında onarım vb. amaçlarla müdahale edilmiş
·             Çevresel faktörlerden kaynaklanan (doğal afet, yıldırım, sel, aşırı voltaj düşüklüğü veya yüksekliği vb.) sorunlar,
·             Dikkatsiz ve yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar.
·             Cihaz seri numaralarındaki kazıntı /silinti olması
·             Cihazın darbe veya sıvıya maruz kalması
 
Kullanıcının ürünü kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı içerisinde değerlendirilmez. Bu durum oluştuğunda Ürünün ya da parçanın onarımı/değişimi sırasında oluşacak yeniden kurulum, yükleme, işçilik maliyeti ve giderleri gibi diğer harcamalar garanti dahilinde değildir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün veya parçanın garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Garantinin geçerli olması için Ürünlerimizin kullanımı esnasında kılavuz ve talimatlarda belirtilen çevresel ve fiziksel koşullar sağlanmalıdır.

10 kVA altındaki cihazların onarımı ESİS firmasında yapılır. Malın arızalanması durumunda nakliye ücretleri tüketiciye aittir. Hiçbir koşul altında üretici ve bağlı tedarikçileri ile servis istasyonları Kesintisiz güç kaynaklarının çalışmamasından ya da hatalı çalışmasından dolayı kullanıcının doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz.