Çevre Politikamız

Esis Enerji, gerçekleştirdiği üretim ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken Ulusal / uluslararası normlara ve yasal şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek suretiyle çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir
Bu amaca ulaşmak için:
 

  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler takip edilerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlanır.
  • Tasarım ve Üretim süreçlerinde çevresel etkiler göz önünde bulundurulur.
  • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimiz geliştirilir.
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz bilgilendirilerek sürece katılmaları sağlanır.
  • Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak çevresel kirlenmenin önlenmesi amacıyla geri dönüşüm ve yeniden işleme seçenekleri değerlendirilir.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum riskleri azaltılarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturulur.

 
Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri Çevre Yönetim Sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak sağlamayı ve doğal kaynakları en verimli kullanma ve doğaya en az atık madde bırakma hedefini şirketimiz taahhüt etmektedir.